Geschiedenis

Hoe het allemaal begon…

Op 23 augustus 1974 zag foto en diaclub Renovat Sint-Truiden het levenslicht. Tot de stichtende leden behoorden ondermeer een Antwerpenaar Leo Lebacq en 2 Limburgers van de Truiense streek, Theo Otten en Achille Duchateau. Naast hun interesse voor foto en film hadden zij nog een grote gemene deler : het waren allen werknemers van Erdal Sint-Truiden, het Nederlands bedrijf dat zich kort voordien was komen vestigen aan de Montenakenweg.

Er was een tweede bindmiddel; op dat ogenblik was er in Sint-Truiden een andere club met de oh zo evidente naam ′Cicindria′. Stuwende krachten hier waren Edgard Leuris, Willy Mathijs, Roger Wijnrocx en Urbain Appeltans. Gebrek aan vernieuwing, verjonging in het bestuur en de opkomst van de videocasette en -camera, noopten de leden van Cicindria ertoe, enkele tijd later, er het bijltje bij neer te leggen. De werknemers van Erdal Erdhal besloten dan ook een nieuwe club te stichten.

En zo startte in de Kermisweek van 1974, in Café Ons Huis, Renovat Sint-Truiden, vereniging voor amateur fotografen en -cineasten. Zoals de naam het zegt ′Renovare′ of vernieuwend werken en denken, was de betrachting.

Na enkele jaren kwam men tot het besluit dat het moeilijk was om in één en dezelfde vergadering te praten over fotografie en cinematografie en zo werd besloten de club te splitsen in Foto- en diaclub Renovat en in Ciné- en Videoclub Renovat.

In het begin waren Theo Otten en Leo Lebacq gebeten door de liedjesverfilmingmicrobe, deze begon geleidelijk te evolueren en leidde ertoe om in teamverband meer te doen. Maar eigen, individuele projecten werden ook nog steeds gedaan. In die tijd was het ook veel rustiger,  toen was er nog geen SABAM, BILLIJKE VERGOEDING of dergelijke organisaties.

Reeds van in de beginperiode van de club werd er gefilmd op Super 8. Eén van de eerste producties die gerealiseerd werden was ′Kinderfiets′ onder leiding van Leo Lebacq en ′Lente op uw tafel′ (1977) onder leiding van Theo Otten.

Het duurde enkele jaren voor Theo Otten en Albert Bamps het voortouw namen en er overgeschakeld werd op 16 mm film.  In 1985 realiseerde Theo Otten “De Klassieke Orgelbouw”, zijn eerste film gedraaid in 16 mm.

Prominente verfilmingen door onze medestichter Theo Otten zijn: “De Erfenis” en “De Bink”, beiden verfilmd in 1988 en waarvan de laatste het jaar nadien werd bekroond op de Provinciale Filmwedstrijd.

In de periode van de 16 mm film realiseerde de club ook een clubfilm “Suske de Poep en ’t Voorvelleke”. Deze productie is jarenlang en nog steeds het meesterwerk van de filmclub.

Uiteraard stapten de meeste leden inmiddels in het digitale tijdperk en wordt door diverse leden met succes deelgenomen aan wedstrijden overal in dit land.

Dat Ciné- Videoclub Renovat een stabiele vereniging is moge blijken uit het feit dat zij in haar dertigjarig bestaan slecht 3 voorzitters kende : Leo Lebacq (†‎), Jacques Bronckart en thans Etienne Herinckx.

Nieuwe leden, nieuw bloed, vernieuwend denken moeten de volgende jaren de werking van de club bepalen!

“Renovat is de naam, Renovare is ons doel”